Mark

Tuzdan Kaide

Tuzdan Kaide / The Pillar of Salt
70min | 2018 | Turkey | 1.77 | DCP 2K | Color | Turkish with English sub.
Written and Directed by Burak Çevik


World Premiere: Berlinale Forum 2018

          

Zamanda sabitlenmiş otuz yaşlarındaki münzevi bir kadın, mağarayı andıran bir odada yaşar. Şehre yaptığı ender ziyaretlerde iblislerin musallat olduğu bir sandalcıyla sohbet eder. Şehrin ücra köşelerinde ikiz kardeşini arar. Zamandan kopmuş, mekânı belirsiz bu yolculukta aynı rüya tekrar tekrar anlatılır.
Filmden Kareler
© Kuyu Film


Posta Gazetesi, Kerem Akça / Turkey, 22.02.2018
« “Tuzdan Kaide”, yerli sinemanın görüp görebileceğimiz en gizemli ilk filmlerinden biri belki de.. Heyecan vericiliğini İstanbul’dan karanlık bir masal çıkarmasından alıyor. » 


Filmloverss, Gizem Çalışır / Turkey, 22.02.2018
« (…) sıra dışı ve oldukça yenilikçi bir anlatım tarzını benimseyen Çevik;
seyircisini zamandan kopuk ve işin özünde mekanı belirsiz bir yolculuğa çıkarırken tarih boyunca tekrarlanan bir hikayeyi biçim ve içeriğin uyumlu dansıyla ortaya koyuyor. »


Manifold, Öykü Sofuoğlu / Turkey, 17.03.2018
« (...) Zaman ve mekân mefhumlarının, film evreni içinde bambaşka doğalara
bürünebileceklerine dair bir film Tuzdan Kaide. Hikâye arkasına saklanmaya çalışan devamlılık illüzyonunu parçalayarak her bir planın hakikatini ayrı ayrı muhafaza eden anıtsal bir kurguya sahip. Filmin belki de en etkileyici yanı, kendi gerçekliğimiz olarak bildiğimiz doğayı, şehirleri ve insanları sinemanın tedirgin edici görsel-işitsel filtrlerinden geçirerek onlara Freud’un “tekinsiz” olarak nitelendirdiği bir karakter kazandırması.  


Mark